Tartışma kültürünü geri getirmek

Ülkemiz geriye dönük 50 yıl içinde toplumsal konularda büyük bir gerileme yaşadı. Baskı altındaki bazı kesimlerin birtakım özgürlüklerle sahip olmasına karşı çıkıyor değilim, başka bir gün bunu da tartışmak isterim.

Bugün bahsetmek istediğim şey, ülkemizde tartışma kültürünün erozyona uğramış olması. Bunun birçok nedeni olabilir ancak şimdi nedenlerde kaybolmak yerine tartışma kültürünü yeniden hayata geçirmek hepimizin görevi gibi geliyor bana.

Hayat karar ve eylemdir. Karar almak içinse gerçeği görmek gerekir. Gerçeğe tartışarak varılır. Toplumsal yaşamda neyin doğru neyin yanlış olduğuna tartışarak karar verilir.

Örneğin bir nükleer santral yapmak doğru mudur yanlış mıdır? Eğer bu doğruysa bunu nereye yapmak gerekir? Doğruyu bulmak için bu konuda birikimi olan insanların tartışması, bu tartışmadan halkın haberdar olması, hepberaber bilgi sahibi olmak, cumhuriyet ideallerinden biridir.

Eğer cumhuriyetin doğru bir yönetim anlayışı olduğuna inanıyorsak, hükmünü yitirmiş tartışma kültürünü ülkemize yeniden getirmeliyiz. Bunu yaparken de, çok uzun bir süredir görevini yerine getirmeyen muhalefet partilerinden ve bugünlere gelmemizde büyük katkısı olan iktidar koalisyonundan hiçbir şey beklememeliyiz.

Dahası, tartışma kültürünü geliştirmek ve yaşatmakla yükümlü medyadan da beklentimizi sıfıra indirmemiz gerekiyor

Toplum olarak, vatandaşlar olarak bu top bizde, kucağımızda. Hepimiz elimizden geleni yapmak zorundayız.